Rockkonsert utanför Majdal Shams, Golanhöjderna, juli 2008.